Stocken grävdes fram vid nyodling av en mosse norr om gården Käfsterud i Svennevad socken.        Foto 1976-09-25

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet