Flyttbar ångmaskin, en s.k. lokomobil, vid en liten såg i Testa, Brännasågen

                    Mannen längst t.v. är troligen Bernhard Segerlind.

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet