Klassbilder från Folkasboskolans högstadium,

 Pålsboda, åren 1965-1999

 Klassbilder Låg- och Mellanstadiet  vid 

Norra skolan och Folkasboskolan 

1946-2000

Diverse bilder från Folkasboskolan  åren 1967-1999 >>>


Diverse  bilder från Mellanstadiet, Norra skolan och Folkasboskolan >>> 

1965-1966
Läsåret 1965-1966  klass 7d
Läsåret 1965-1966 Klass 9 och en återträffbild
.
1966-1967
Läsåret 1966-1967 klass 8?
 
1967-1968
Läsåret 1967-1968 klass 9G1
Skrivmaskinsklass 1968
 
1969-1970
Läsåret 1969-1970 klass 7A
Läsåret 1969-1970 klass 7C
Läsåret 1969-1970 klass 8A
Läsåret 1969-1970 klass 8B
Läsåret 1969-1970 klass 9 tp
klass 9hs 1970
Läsåret 1969-1970 klass 9g1
 
1970-1971
Läsåret 1970-1971 klass 7D
Läsåret 1970-1971 klass 8A
Läsåret 1970-1971 klass 8D
Läsåret 1970-1971 klass 9 tlm
Läsåret 1970-1971 klass 9H
Läsåret 1970-1971 klass 9G
 
1971-1972
Läsåret 1971-1972 klass 7A  
Läsåret 1971-1972 klass 7B
Läsåret 1971-1972 klass 7C
Läsåret 1971-1972 klass-9HS
Läsåret 1971-1972 klass 9HS
Läsåret 1971-1972 klass 9 T
Läsåret 1971-1972 klass 9G
Läsåret 1971-1972  lärare
.
1973-1974
Läsåret 1973-1974 klass 7A
Läsåret 1973-1974 klass 7B
Läsåret 1973-1974 klass 7C
Läsåret 1973-1974 klass 7D
Läsåret 1973-1974 klass 9A
Läsåret 1973-1974 klass 9C
Läsåret 1973-1974 klass 9D
.
1974-1975
Läsåret 1974-1975 klass 7C
Läsåret 1974-1975 klass 9C
Läsåret1974-1975 klass 9D
.
1975-1976   
Läsåret 1975-1976 klass 9B
Läsåret 1975-1976 Lärarna-(a)
Läsåret 1975-1976 Lärarna-(b)
 
 Bilder saknas. Efterlyses! Togs det  inte alltid klasskort?
1976-1977
Läsåret 1976-1977 klass 9C
.
1977-1978
Läsåret 1977-1978 klass 7C
Läsåret 1977-1978 klass 9A
Läsåret 1977-1978 klass 9D
.
1978-1979 
Läsåret 1978-1979 klass 9A
Läsåret 1978-1979 Lärarna
.
1979-1980 
Läsåret 1979-1980 klass 9A
Läsåret 1979-1980 klass 9C
Läsåret 1979-1980 klass 9D
Läsåret 1979-1980 klass 9E
.
1980-1981 
Läsåret 1980-1981 klass 9A
Läsåret 1980-1981 klass 9B
.
1981-1982 
Läsåret 1981-1982 klass 7C
Läsåret 1981-1982 klass 9A
.
1982-1983
Läsåret 1982-1983 klass 7a
Läsåret 1982-1983 klass 7b
Läsåret 1982-1983 klass 7c
Läsåret 1982-1983 klass 7d
Läsåret 1982-1983 klass 8A
Läsåret 1982-1983 klass 8B
Läsåret 1982-1983 klass 8C
Läsåret 1982-1983 klass 8D
Läsåret 1982-1983 klass 9A
Läsåret 1982-1983 klass 9B
Läsåret 1982-1983 klass 9C
Läsåret 1982-1983 Lärarna-(a)
Läsåret 1982-1983 Lärarna-(b)
.
1983-1984   
Läsåret 1983-1984 klass 7a
Läsåret 1983-1984 klass 7b
Läsåret 1983-1984 klass 7c
Läsåret 1983-1984 klass 7d
Läsåret 1983-1984 klass 8a
Läsåret 1983-1984 klass 8b
Läsåret 1983-1984 klass 8c
Läsåret 1983-1984 klass 8d
Läsåret 1983-1984 klass 9a
Läsåret 1983-1984 klass 9b
Läsåret 1983-1984 klass 9c
Läsåret 1983-1984 klass 9d
Läsåret 1983-1984 lärare-a
Läsåret 1983-1984 lärare-b
Läsåret 1983-1984 mattanter
Läsåret 1983-1984 kontorspersonal
Läsåret 1983-1984 Elevrådet
.
1984-1985   
Läsåret 1984-1985 klass 7a
Läsåret 1984-1985 klass 7b
Läsåret 1984-1985 klass 7c
Läsåret 1984-1985 klass 7d
Läsåret 1984-1985 klass 8a
Läsåret 1984-1985 klass 8b
Läsåret 1984-1985 klass 8c
Läsåret 1984-1985 klass 8d
Läsåret 1984-1985 klass 9a
Läsåret 1984-1985 klass 9b
Läsåret 1984-1985 klass 9c
Läsåret 1984-1985 klass 9d
Läsåret 1984-1985 lärare-(a)
Läsåret 1984-1985 lärare-(b)
Läsåret 1984-1985 kökspersonal
Läsåret 1984-1985 Elevrådet
.
1985-1986
Läsåret 1985-1986 klass 7a
Läsåret 1985-1986 klass 7c
Läsåret 1985-1986 klass 7d
Läsåret 1985-1986 klass 8a
Läsåret 1985-1986 klass 8b
Läsåret 1985-1986 klass 8c
Läsåret 1985-1986 klass 8d
Läsåret 1985-1986 klass 9a
Läsåret 1985-1986 klass 9b
Läsåret 1985-1986 klass 9c
Läsåret 1985-1986 klass 9d
Läsåret 1985-1986 Lärarna
Läsåret 1985-1986-Personal-(a)
Läsåret 1985-1986-Personal-(b)
Läsåret 1985-1986-elevrådet 
.
MELLANSTADIET 1985-1986
Läsåret 1985-1986-klass 4A 
Läsåret 1985-1986-klass 4B 
Läsåret 1985-1986-klass 5A 
Läsåret 1985-1986-klass 5B
Läsåret 1985-1986-klass 6A 
Läsåret 1985-1986-klass 6B 
Läsåret 1985-1986-idrottslärarna 
Läsåret 1985-1986-textilfröknar 
Läsåret 1985-1986-fritidsledare 
Läsåret 1985-1986-speciallärare 
Läsåret 1985-1986-kökspersonal 
Läsåret 1985-1986-sångfröken m fl 
Läsåret 1985-1986-kanslisterna
Läsåret 1985-1986-skolledningen 
.
1986-1987
Läsåret 1986-1987 klass 7a        (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 7b        (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 7c       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 7d       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 8a       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 8c       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 8d       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 9a       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 klass 9b       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 klass 9c       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 klass 9d       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 Lärarna
Läsåret 1986-1987-elevrådet 
Läsåret 1986-1987-Personal-a 
Läsåret 1986-1987-Personal-b 
Läsåret 1986-1987-Personal-c 
.
1987-1988     
Läsåret 1987-1988 klass 7a 
Läsåret 1987-1988 klass 7b
Läsåret 1987-1988 klass 7c
Läsåret 1987-1988 klass 7d
Läsåret 1987-1988 klass 8a
Läsåret 1987-1988 klass 8b
Läsåret 1987-1988 klass 8c
Läsåret 1987-1988 klass 8d
Läsåret 1987-1988 klass 9a
Läsåret 1987-1988 klass 9c
våren 1988, klass 9c
Läsåret 1987-1988 klass 9d
Läsåret 1987-1988 Elevrådet
Läsåret 1987-1988 Personal, lärare
Läsåret 1987-1988 Personal, administration
.
1988-1989
Läsåret 1988-1989 klass 7a
Läsåret 1988-1989 klass 7b
Läsåret 1988-1989 klass 7c
Läsåret 1988-1989 klass 7d
Läsåret 1988-1989 klass 8a
Läsåret 1988-1989 klass 8b
Läsåret 1988-1989 klass 8c
Läsåret 1988-1989 klass 8d
Läsåret 1988-1989 klass 9a
Läsåret 1988-1989 klass 9b
Läsåret 1988-1989 klass 9c
Läsåret 1988-1989 klass 9c våren
Läsåret 1988-1989 klass 9d
Läsåret 1988-1989 Lärarna
Läsåret 1988-1989 Personal-administrativ
Läsåret 1988-1989 kökspersonal
Läsåret 1988-1989 Elevrådet
.
1989-1990      
Läsåret 1989-1990 klass 7a 
Läsåret 1989-1990 klass 7b 
Läsåret 1989-1990 klass 7c 
Läsåret 1989-1990 klass 8a 
Läsåret 1989-1990 klass 8b 
Läsåret 1989-1990 klass 8c-sv-v
Läsåret 1989-1990 klass 8c  FÄRGBILD
Läsåret 1989-1990 klass 8d 
Läsåret 1989-1990 klass 9a 
Läsåret 1989-1990 klass 9b 
Läsåret 1989-1990 klass 9c 
Läsåret 1989-1990 klass 9d 
Läsåret 1989-1990 Elevrådet
Läsåret 1989-1990 Lärare
Läsåret 1989-1990 Administrationen
Läsåret 1989-1990 kökspersonal 
.
1990-1991
Läsåret 1990-1991 klass 7a
Läsåret 1990-1991 klass 7b
Läsåret 1990-1991 klass 7c
Läsåret 1990-1991 klass 8a
Läsåret 1990-1991 klass 8b
Läsåret 1990-1991 klass 8c
Läsåret 1990-1991 klass 9a
Läsåret 1990-1991 klass 9b
Läsåret 1990-1991 klass 9c
Läsåret 1990-1991 klass 9d
Läsåret 1990-1991 Elevrådet
Läsåret 1990-1991 Lärarna
Läsåret 1990-1991 Exp-personal
Läsåret 1990-1991 kökspersonal
.
1991-1992
Läsåret 1991-1992 klass 7a
Läsåret 1991-1992 klass 7b
Läsåret 1991-1992 klass 7c
Läsåret 1991-1992 klass 8a
Läsåret 1991-1992 klass 8b
Läsåret 1991-1992 klass 8c
Läsåret 1991-1992 klass 9a
Läsåret 1991-1992 klass 9b
Läsåret 1991-1992 klass 9c
Läsåret 1991-1992 Folkasboskolan
Läsåret 1991-1992 Personalen
Läsåret 1991-1992 kökspersonalen
.
1992-1993
Läsåret 1992-1993 klass 7a 
Läsåret 1992-1993 klass 7b
Läsåret 1992-1993 klass 7c
Läsåret 1992-1993 klass 7d
Läsåret 1992-1993 klass 7d    FÄRGBILD
Läsåret 1992-1993 klass 8a
Läsåret 1992-1993 klass 8b
Läsåret 1992-1993 klass 8c
Läsåret 1992-1993 klass 9a
Läsåret 1992-1993 klass 9b
Läsåret 1992-1993 klass 9c
Läsåret 1992-1993 Lärarna på högstadiet
Läsåret 1992-1993 Elevrådet
Läsåret 1992-1993 Lokalvårdare & kökspersonal
.
1993-1994
Läsåret 1993-1994 klass 7a
Läsåret 1993-1994 klass 7b
Läsåret 1993-1994 klass 7c
Läsåret 1993-1994 klass 8a
Läsåret 1993-1994 klass 8b
Läsåret 1993-1994 klass 8c
Läsåret 1993-1994 klass 8d
Läsåret 1993-1994 klass 8d FÄRGBILD
Läsåret 1993-1994 klass 9a
Läsåret 1993-1994 klass 9b
Läsåret 1993-1994 klass 9c
Läsåret 1993-1994 Personalen
Läsåret 1993-1994 Elevrådet
.
1994-1995
Läsåret 1994-1995 klass 7a
Läsåret 1994-1995 klass 7b
Läsåret 1994-1995 klass 7c
Läsåret 1994-1995 klass 8a
Läsåret 1994-1995 klass 8b
Läsåret 1994-1995 klass 8c
Läsåret 1994-1995 klass 9a
Läsåret 1994-1995 klass 9b
Läsåret 1994-1995 klass 9c
Läsåret 1994-1995 klass 9d
Läsåret 1994-1995 klass 9d FÄRGBILD
Läsåret 1994-1995 Personalen
Läsåret 1994-1995 Skolidrottsföreningen
Läsåret 1994-1995 Elevrådet
..
1995-1996
Läsåret 1995-1996 klass 7-1:a
Läsåret 1995-1996 klass 7-1a FÄRGBILD
Läsåret 1995-1996 klass 7-1:b
Läsåret 1995-1996 klass 7-2:a
Läsåret 1995-1996 klass 7-2:b
Läsåret 1995-1996 klass 8a
Läsåret 1995-1996 klass 8b
Läsåret 1995-1996 klass 8c
Läsåret 1995-1996 klass 9a
Läsåret 1995-1996 klass 9b
Läsåret 1995-1996 klass 9c
Läsåret 1995-1996 Personalen
Läsåret 1995-1996 Elevrådet
Läsåret 1995-1996 Kökspersonalen
Läsåret 1995-1996 Lokalvårdarna
Läsåret 1995-1996 Skolidrottsföreningen 
..
1996-1997
Läsåret 1996-1997 klass 7a
Läsåret 1996-1997 klass 7b
Läsåret 1996-1997 klass 7c
Läsåret 1996-1997 klass 8a
Läsåret 1996-1997 klass 8b
Läsåret 1996-1997 klass 8c
Läsåret 1996-1997 klass 9a
Läsåret 1996-1997 klass 9b
Läsåret 1996-1997 klass 9c
Läsåret 1996-1997 Elevrådet
Läsåret 1996-1997 gruppen mot mobbning
Läsåret 1996-1997 Skolidrottsföreningen
Läsåret 1996-1997 Expeditionspersonal
Läsåret 1996-1997 Kökspersonalen
Läsåret 1996-1997 Lokalvårdare
Läsåret 1996-1997 Personal I
Läsåret 1996-1997 Personal II
.
1997-1998
Läsåret 1997-1998 klass 7a
Läsåret 1997-1998 klass 7b
Läsåret 1997-1998 klass 8a
Läsåret 1997-1998 klass 8b
Läsåret 1997-1998 klass 8c
Läsåret 1997-1998 klass 9a
Läsåret 1997-1998 klass 9b
Läsåret 1997-1998 klass 9c
Läsåret 1997-1998 Personal 7-9
Läsåret 1997-1998 Elevrådet
Läsåret 1997-1998 Kamratstödjargrupp
Läsåret 1997-1998 Grupp mot mobbning
Läsåret 1997-1998 Områdesexpeditionen
Läsåret 1997-1998 Bespisningspersonal
Läsåret 1997-1998 Lokalvårdare
.
1998-1999
Läsåret 1998-1999 klass 7a
Läsåret 1998-1999 klass 7b
Läsåret 1998-1999 klass 7c
Läsåret 1998-1999 klass 8a
Läsåret 1998-1999 klass 8b
Läsåret 1998-1999 klass 9a
Läsåret 1998-1999 klass 9b
Läsåret 1998-1999 klass 9c
Läsåret 1998-1999 personal 7-9
Läsåret 1998-1999 Skol-IF
Läsåret 1998-1999 gruppen mot mobbning
Läsåret 1998-1999 Elevrådet
Läsåret 1998-1999 kamratstödjarna
Läsåret 1998-1999 kökspersonalen
Läsåret 1998-1999 lokalvårdarna
Läsåret 1998-1999 Expeditionen
.
1999-2000
Läsåret 1999-2000 klass 7a
Läsåret 1999-2000 klass 7b
Läsåret 1999-2000 klass 8a
Läsåret 1999-2000 klass 8b
Läsåret 1999-2000 klass 8c
Läsåret 1999-2000 klass 9a
Läsåret 1999-2000 klass 9b
Läsåret 1999-2000 personalen 7-9
Läsåret 1999-2000 Elevrådet
Läsåret 1999-2000 skolans IF
 

 Hem