Hjortkvarns marknad år 1920

I byggnaden längst fram till höger brukade en man stå och sälja ullgarn. Tidigare var marknaden förlagd till Emma invid gästgiveriet där. Det var tre marknadstillfällen, andra lördagen i april, kreatursmarknaden omkring 9-10 oktober, samt en marknad vid jultiden. I bildens mitt bakom marknadsstånden är handelsboden och till vänster ses den vita kvarnbyggnaden. 

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet