Åke Edengren med anor från Boo, numera bosatt i Ljusfallshammar, har lämnat några bilder på sina anfäder. De har anknytning till flera gårdar i Boo bl.a. Kårtorp, Hälgnäs, Emma och Fågelhult.

 

Per August Jonsson, Stora Emma

Bilden har lämnats av Åke Edengren i Ljusfallshammar (11/6 2010). Åke berättar att det är ett fotografi av hans farfar, Per August Jonsson som kom till Stora Emma från Kårtorp i mitten av 1890-talet.  -  Till höger hans söner Karl och Truve.

Truve Jonsson, Stora Emma

 

 

  Karl Jonsson Stora Emma

Till vänster nedan nedan är Åke Edengrens morfar Karl Viktor, till höger hans mormor Anna Mariana

.

.

.
 

 

Morfar hette Karl Viktor Andersson , född 1869-07-03 i Deje 1 mtl Boo - gifte sig 1893-05 21 och bodde då vid Deje.  Flyttade 1899-11-09 till Hjertsjötorp Emma ägor (torpare) med min mormor Anna Mariana Gustafsdotter , född 1875-11-30 i Hamburg Helgnäs ägor Boo.  De flyttade 1903 till Fågelhult (arrendator) där KARL Viktor avled 1919-05- 17 i lungsot. Mormor Anna avled vid Fågelhult 1963-03-15.