GAMLA BILDER FRÅN  Boo och Hjortkvarn    (3)

Flygbilder, vyer, översiktsbilder Byggnader Folk & verksamheter Skolbilder Gryt & Björnhammar Krönströms bilder

Gryt och Björnhammar

Arbetslag vid Björnhammar omkring 1905 Tråddrageriet i Björnhammar omkring 1910  Björnhammars bruk
Arbetslag vid Björnhammars såg 1924 Arbetslag vid Björnhammar 1933 Björnhammars tråddrageri. Personal vid verkstaden 1945
Tråddrageriet i Björnhammar brinner 1958 Biskopsvisitation, Gryts bruk, vid Björnhammarsfabriken  Arbetarbostäder i Björnhammar
Interiör från gamla tråddrageriet i Björnhammar Interiör från gamla spikfabriken vid Gryt Järn- och metalls avdelning 241 i Gryt
Björnhammars hornmusikkår på 1930-talet Björnhammars hornmusikkår, 1936 Luciafest vid Gryt

Affären i Björnhammar Flygfoto över Gryt

Fler bilder från Boo och Hjortkvarn >>>           

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet

 

 Klicka på bilderna för större format!

Boo-Hjortkvarnbilder:   1        3     4      5               10     11   12   13   14    15  16  17