Anna Hallberg i en småskoleklass Ca 1919-1920

 

Förutom lärarinnan Anna Hallberg har vi namn på en av flickorna. I raden längst till höger, tredje framifrån, är en flicka med mittbena och flätor. Hon heter Eva Larsson, född 1912, och bodde hos sina morföräldrar i Skogsholmen. Gifte sig Persson. Info lämnad av dottern Jane Viding, 2020. 

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet