Elever i Svennevad skola 1907

I bakre raden 3a från vänster står Valter Svenman i Bäcketorp, nr 6 från vänster i samma rad är Axel Hallberg.  Flickan i ljus klänning närmast till vänster om fröken heter Elsa (född 1900) från gården Bäck söder om Sottern. (Uppgiften om Elsa lämnad av hennes sonson, Thomas Johansson, Örebro, i maj 2013).

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet