Hammarsmedjan, Skogaholm. Slutet av 1800-talet.

Citat av Carl Sahlin i Skogaholms bruks historia i Skansens årsbok 1932: "Den vid Skogaholm under 1600-talet grundade och först år 1925 nedlagda bruksrörelsen har ägt äldre företrädare i orten, fastän driften haft form av bondenäring. Enligt den äldsta bevarade jordeboken funnos år 1555 i Svennevads socken, där bruket ligger, 37 skattebönder och 5 kyrkolandbor, som erlade skatt eller avrad i osmund, dvs.av dem i privata ugnar framställt smidbart järn, och de gamla slaggvarpen vid Essböle och Skåleklint inom Skogaholms område erinra även om masugnsdrift före brukets uppkomst". Enligt samma artikel hette Skogaholms grundläggare Zackarias Andersson. År 1654 såldes bruket till krigskommisarien Simon Rosenberg. Sedan nämna kyrkoböckerna bruksägarna Gillis de Bèsche, Anders Hirsman och Carl Tisell. - Efter Rosenbergs död 1689 fick Skogaholms egendom ny ägare. Dottern Catharina gifte sig med generallöjtnant Anders Wennerstedt och bruket övergick då till denna släkt. Bruket bibehölls i den släkten till 1895. - Senare tid omnämner brukspatron Anders Eneström och inspektoren A Wahlenberg.

Fler gamla bilder från Skogaholm >>>    

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet