Kånsta kvarn

En kvarn som drevs med såväl vindkraft som vattenkraft. - Kan du se de 10 personerna i bilden? Eller är det 11?

 

Kånsta kvarn är byggd 1858. Ursprungligen var den en vattenkvarn vid Kånstabäcken som dämdes upp till en damm. Senare under 1800-talet satte man på vingar och det blev en kombinationskvarn för både drift med vatten och vind. Kvarnen var privatägd. Den var avgiftsbelagd och kallades då för en tullkvarn. När det tidvis inte fanns behov av att mala mjöl tillverkades takspån. På 1920-talet satte man in en turbin och en elmotor som ersatte vind- och vattenkraften. 

Driften av kvarnen upphörde 1939. 1983 skänktes den till Hallsbergs kommun av dåvarande ägaren Doris Asplund. Hon var dotter till den siste mjölnaren, Johan Asplund. 

 

Kvarnens ägare genom åren: 

1858 Troligen byggdes kvarnen detta år. 

1859  Kvarnen utarrenderades till Johan Askling

1864 Johan Persson köpte kvarnen. Från 1870 arrenderade han ut den till Johan Asplund vars familj drev den till 1939.

Från och med 1911 var Johan Asplund ägare till kvarnen.

1983 skänkte mjölnarens dotter Doris Asplund kvarnen till Hallsbergs kommun. 

Under 2018-2019 hyrde TV4 kvarnen för att sända livsstilsprogrammet Sommar med Ernst. Kvarnen rustades upp och här finns nu kök, allrum, vardagsrum, badrum och sovrum.

Numera öppnas kvarnen av Hallsbergs kommun vid vissa tillfällen för intresserade besökare.  

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet