Kånsta kvarn

En kvarn som drevs med såväl vindkraft som vattenkraft. - Kan du se de 10 personerna i bilden? Eller är det 11?

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet