Lindsborg och Rotmoset

En bild från tidigt 1900-tal av Pålsboda centrum. Fotot ser ut att vara taget från bron över järnvägen vilken byggdes 1935-1936.  I bakgrunden står transformatorstationen från vilken samhället elektrifierades 1916. Hela partiet av åsen som syns på bilden schaktades ned under 1960-talet. I området byggdes Sköllergården och kommunens kommunalhus (som sedan blev Folkets hus), ny brandstation byggdes till höger och bortom och nedanför uppfördes högstadieskolan. 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet