Norrtorp slott

     Slottet byggdes av Gustaf August Coyet 1875.  Det uppfördes i ett vackert jordbrukslandskap och omgavs av en park med en liten sjö. Området köptes av Svenska Skifferoljeaktiebolaget och  revs 1945 när man började framställa olja ur alunskiffern i marken. Numera används området av SAKAB och tillhör inte längre Sköllersta församling, utan har förts över till Kumla. 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet