Bolinderska huset rivs 2008.                          Vattenbegjutning p.g.a. asbestdamm.            Foto: 2008-08-13

Till  startsidan      Bildgalleriet