Nu rivs den gamla skolan från 1906 (Dahlanderska skolhuset)                     

                   Foto:Paul Eugensson, ca 1968.    Bilden lämnad av Lars Eugensson

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet