Folkasboskolan nybyggd 1965

            Den nya högstadieskolan i Pålsboda är nu färdigbyggd. Skolan döptes ett par år senare till Folkasboskolan. Platsen var tidigare närmast ett kärr, men marken grundades med grusmassor som schaktades ned från åsen. Vi ser i förgrunden den ännu inte iordninggjorda idrottsplanen.                  Foto:Paul Eugensson   

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet