Folkasboskolan sedd uppe från kyrkbacken.  Nyuppförd. Ännu är inte skolgården helt planerad och bakom skolan är obebyggd åkermark.     Foto 1966.

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet