Sj-huset invid järnvägen revs strax efter att ålderdomshemmet (Sköllergården) uppförts.      

                                                                                                                                                              Foto:Paul Eugensson             

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet