Här ska ålderdomshemmet (Sköllergården) byggas

Vintern 1966-67. Åsen har planats av och här ska ålderdomshemmet (Sköllergården) byggas. I bakgrunden ses det relativt nyuppförda kommunalhuset i rött tegel. Bortom järnvägen ligger vid Hagagatan ljusa industrilokaler tillhörande Bruhns plåt.                        Foto: Paul Eugensson 

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet