Här ska ålderdomshemmet (Sköllergården) byggas

Vintern 1966-67. Arbetet med ålderdomshemmet har börjat  T.v. kommunalhuset, i bakgrunden fortsättningen på åsen söderut. Långt där borta ser vi vattentornet.                                                                                                                                                                               Foto:Paul Eugensson 

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet