Ålderdomshemmet börjar växa fram. Juni 1967

Det enda som finns kvar nu (2011) av gammalt på denna bild är den stora eken t.h. som står på en kulle bredvid Centralkiosken. Den grå byggnaden som innehöll en konsumbutik revs kort därpå.  Det röda huset i vänsterkanten står i backen bakom Gästis. Det kallades Öhlins hus och revs så småningom. Kvar finns en stensättning som man ser mellan träden i backen.  Det långa hustaket som syns i bakgrunden mitt i bilden är det gamla SJ-huset för arbetare vid järnvägen. 

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet