Den gamla skolan (Dahlanderska) står här ännu kvar framför kyrkan uppe på åsen.  I sluttningen bakom det röda uthuset finns numera pastorsexpeditionen. 

Foto:Paul Eugensson , ca 1967             Bilden lämnad av Lars Eugensson           

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet