En "brandstation" i dikeskanten vid Stensbo.     Med gammal brandspruta, som troligen transporterades med hästkärra.      Foto 1972-11-26

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet