Vy mot söder från gamla skolhuset 1967. Man har börjat bygga Sköllergården.

Våren 1967. Vy från gamla skolhuset uppe vid kyrkan mot söder. Det röda kommunalhuset t.v.(senare Folkets Hus) och i bakgrunden järnvägen och där bortom åsens fortsättning söderut med vattentornet.                                                               Foto:Paul Eugensson     Bilden lämnad av Lars Eugensson.          

Jämför med bilden nedan, - 44 år senare.

Sköllergården 24 april 2011.  Vi ser vattentornet på åsen i bakgrunden. T.h är centralkiosken, den stora eken och därbakom bron över järnvägen. Utanför bilden t.v.  är Folkasboskolan.

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet