Östra ekhagen vid Ullavi gård i Sköllersta                  Foto: 2012-12-10

    Pålsbodas omgivningar >>>