Sörby gård står övergiven.                 Foto: 1 april 1980.

    Pålsbodas omgivningar >>>