Efter ett skyfall bildades en sjö på åkrarna vid Sörby.  Till vänster transformatorstationen.            Foto: 24 augusti 2008

    Pålsbodas omgivningar >>>