Svennevadviken        

 Till vänster i bilden är vi längst inne i viken där Svennevadsån rinner ut i sjön under landsvägsbron. Huset närmast bron heter Åviken. Där fanns i början av 1900-talet ett garveri. Lite högre upp på åsen ser vi den gamla röda folkskolan. Till höger låg förr en bondgård, Bilsgården. Ännu längre tillbaka i tiden var där en gästgivargård. Nu är där en sommarbostad.          Foto: 2006-11-26

     nför björkhagen vid Kvarsätter har vi en av de

Svennevadsbron sedd ute från sjön. Till höger Åviken, en sommarbostad. 

.

Sotterns främsta tillflöde är Svennevadsån som kommer uppe från sjön Tisaren. Den vackra bron är tyvärr ett nålsöga för den intensiva trafiken mellan Örebro och Norrköping. I ån lever en sällsynt, rödlistad mussla, - Tjockskalig målarmussla. Den är beroende av att det finns fisk att leva på i ån. Ån är därför av EU förklarad vara ett  "Natura 2000-område".                         Foto: 2010-05-31

Långt innan det fanns en bro var här ett vadställe över ån. Därav ortsnamnet Svennevad. Vanligen kan man färdas med en mindre båt på ån nere från Sottern upp till Lillsjön som ligger en knapp kilometer uppströms. Den varma, torra, sommaren 2017 fanns det inte mycket vatten att färdas på i Svennevadsån.              Foto: 2017-08-01 
,
En vy ute från sjön in mot  Svennevad. T.v. Åviken vid åmynningen och uppe på höjden f.d. folkskolan. I mitten Bilsgården, till höger villor och sommarstugor.  Viken. Sommarstugorna alldeles söder om åmynningen i Svennevad
Vid högt vattenflöde i Svennevadsån, t.ex. under vårfloden, översvämmas maden ovanför f.d. prästgården, som vi ser i bakgrunden.  Svenders hög vid Åviken på södra sidan av Svennevadsviken. I folkmun talas det om en gravhög där en forntida hövding, kung Svender, är begravd. Arkeologiskt kunniga vill inte gå med på att det är en gravhög. 
    Pålsbodas omgivningar           Sottern