Ullavi gård med kronhjortar i hägn                    Foto:  2011-01-21

    Pålsbodas omgivningar >>>