Ullavi gård i Sköllersta, sett från sydväst                         Foto:  2011-05-04

    Pålsbodas omgivningar >>>