Backa gård Pålsboda, 2014-01-01

 

Backa gård Pålsboda, 2008-04-10 Backa gård Pålsboda, 2009-12-29 Backa gård Pålsboda, 2008-04-10
Norra flygeln och ladugårdsbyggnader vid Backa Södra flygeln och ladugårdsbyggnader vid Backa Ladugården vid Backa, byggd 1914
     
Backa gård med två flyglar, sett från sydväst. Allén ned till Backa gård (består av lönn och ask) Allén ned till Backa gård från Nygatan  (2017)
.
Backa gård i höstfärger 2021-10-30

Pålsbodas omgivningar >>>                                                   Jämför bild av Backa 1908 >>>