Stugor vid Sottern           

                            Blomsterbacka      Djup      Dampudden      Fiskartorpet      Knipphammarsviken   Kvarsätter     Malmudden     Midsommarholmen    Viken   

,    Klicka för större bilder   nför björkhagen vid Kvarsätter har vi en av de
Midsommarholmen Djup Kvarsätter Fiskartorpet, Bystad
.
Viken Blomsterbacka Dampudden Malmudden
.
Knipphammarsviken
    Pålsbodas omgivningar           Sottern