Utsikt västerut från Eketorpet vid Ösby i Sköllersta

                                             I bakgrunden till vänster ses SAKABs skorstensrök. I mitten på bilden höjer sig den 100 m höga slagghögen vid Kvarntorp.Till höger i bilden ligger Nedre Åkerby.  I förgrunden ses ett par nutida stenhögar, men åtminstone under en av dem sägs det finnas en forntida grav.  
     Pålsbodas omgivningar >>>