Utsikt mot sydost från Sörbykullen         Bortom åkrarna går väg 51. I bakgrunden är skogshöjderna mellan Tarstaborg och Källbergsbacken.       Foto: 2011-05-04

    Pålsbodas omgivningar >>>