Pålsboda centrum sett från väster strax före 1908

 År 1908 brann Bolinders bageri. Bageriet byggdes 1902 (långa mörka huset med 3 skorstenar lite t.v. om mitten på bilden). Det innehöll familjens bostad i övre våningen. Branden uppstod p.g.a. en slarvig dräng som skulle hämta fotogen i oljerummet. (Det fanns inte elektricitet i samhället före oktober 1916). Det lilla huset alldeles till vänster om bageriet var Pålsbodas första telefonstation. Det ljusa huset t.v. om nyssnämnda byggdes av Carl Ericssons svärfar i Falla. Det flyttades sedan till andra sidan av Pålsbodaåsen, öster om nuvarande Sköllergården. Kallades för bakfickan. (revs c. 1987) Längst t.v. är det nuvarande huset Storgatan 7 i vilket Nerikes Allehanda har haft kontor. Det byggdes av Lars Lindskog som här hade skoaffär under många år (Lindskogska huset). T.v. om bageriet är vedskjul hörande till bageriet och ett litet grishus. Längst t.h. är Stenhuset. T.v. om detta är  "Gamla posthuset". Uppfört av en man vid namn Ljungström 1906-1907. Det såldes rätt snart till handelsresande Johansson, varefter Ljungström flyttade in i ett nytt hus som han byggde strax intill (det vita lite hitom nyssnämnda).  Strax väster om Stenhuset fanns en mycket rik källa vars vatten trycktes upp i Stenhuset med en s.k. hydraulisk vädur.   /Informationen lämnad av Sven Bolinder vid en bandinspelad intervju 16/12 1982/

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet