Södra Bangatan 15    2009-05-02

                                

                          Allén på Södra Bangatan och husen fr. h. mot vänster är nr 15, 13, 11      2009-05-02

 Tillbaka till startsidan

Till översiktskartan

Till kartan