Skogsvägen 14    (Fastighet  Sköllersta-Kärr 1:111)     Byggår ?,  1912?      foto 2008-05-06

Tillbaka till startsidan                 Till kartan