Skogsvägen 7,    Byggår 1946       foto 2008-05-06

Till startsidan

Till översiktskartan

 Till detaljkartan