Västergatan 3       Byggår 1952         foto 2008-05-06      

 
Nedan en bild på huset från 1960-talet

Några äldre Pålsbodabor berättar:    K-G Qvarfort: "Byggdes av Disponent Karl Ekberg (Odell & Ekberg AB)".                Sören Densjö berättar att det vita huset som skymtar bortom Ekbergs är "Storsmens". Han hade en av de första bensinpumparna i samhället. Närmast till vänster om Ekbergs hus bodde konditor Arne Gunnarsson. I det fyrkantiga huset på Norrgatan där folkvagnen står (obs! vänstertrafik) bodde elektrikern Erik Sjökvist. Hans hustru Hulda stod ibland i kassan på Gunnarssons konditori.                   Anna-Lena Schollin: " På vintrarna åkte vi bob och spark hela backen ner från Bolinders på Norra Promenaden ner till slakteriet".                   Majlis Telemo: "Ja, det är ju Ekbergs hus som jag var inne i många gånger med min pappa, och ja Anna-Lena, där åkte vi bob, att vi tordes, gatan korsades ju av trafik, men någon av oss stod och kollade, vilket vi turades om att göra!!"                                            

Tillbaka till startsidan                 Till kartan