Vy över Pålsboda sett från väster, omkring 1920 (b)

  Fotografen har kanske stått på järnvägen. Banan går alldeles till höger om bilden. I bakgrunden till vänster är det gamla skolhuset från 1875. Huset framför skolan är Bolinders bageri och till höger om det står Bolinders stora vita bostadshus. Längst till höger är Stenhuset som byggdes 1904. Det var ortens första hus som byggdes helt i sten. Till höger om Bolinders hus är skomakare Lindskogs hus byggt 1901. Här hade han sin första affär. Huset övertogs av Maria Bolinder (Svens mor) och senare av systern Gulli Bolinder, som här hade en modeaffär. 

Bakom stenhuset skymtar Eva-Lisas Augustas hus. Det vita huset framför Stenhuset var det Ljungströmska huset. Han var anställd vid järnvägen. Han byggde även huset alldeles bakom, som senare köptes av handelsresanden Johansson. Huset var under 60-70-talen Pålsbodas postkontor. Husen till höger i bilden revs under 1970-talet för att bereda plats för bankhuset och nya Konsumbutiken( senare ICA och järnhandeln).  Information genom intervju med Sven Bolinder 16/12 1982

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet