Saxons far, Johan Lindström, vid Lilla Prästebo, Gubbtäppan, i Sköllersta socken.

 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet