Kånsta-Skruke-Gillberga snöskottarlag omkring 1920

  

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet