Skivor sågades ut ur de omkring 30 meter långa tallstockarna.     Foto 1970-04-24

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet