Älg  Alces alces   Svennevad 1974-05-15. En bortsparkad fjolårskalv.