Dovhjortskalvar Dama dama                           Södra Sättran, Svennevad sn Närke 2018-08-03