Kronhjort Cervus elaphus   Ullavi, Sköllersta, fria utanför hägnet 2016-04-22