Kronhjort Cervus elaphus                              En nyfödd kalv, Ullavi, Sköllersta Närke 2011-05-02