Älgko med kalvar,  Alces alces,         Svennevad Närke. 2007-08-08