Dovhjort  Dama dama    Svennevad sn. i hägn 20071022