Jak, Bos grunniens, ko med kalv, i hägn Svennevad, Närke