Gamla Elimkapellet, byggt 1878. Foto före 1924

Detta kapell brann ned men återuppbyggdes 1924. Till höger syns gamla infarten till Pålsboda från Örbro, numera Norra promenaden. 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet